Yhdistyksen hallinnoimat rahastot

Sotavahinkoyhdistyksen stipendirahasto

Stipendirahaston tarkoituksena on apurahoin tukea vakuutusalaa koskevia opintoja sekä sitä kehittäviä tutkimuksia kuin myös myöntää palkintoja tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlarahasto

Rahaston tarkoituksena on apurahoin tukea lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimustoimintaa myöntämällä apurahoja tällaisen tutkimustyön suorittamiseksi.

Sven Lindholmin jälleenvakuutusstipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on vuosittain palkita henkilö, joka VTS-tutkinnossa on suorittanut jälleenvakuutusta koskevan osan parhain tuloksin.