Hae apurahaa

Suomen Vakuutusyhdistys tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä ja myöntää apurahoja Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta. 

Vuonna 2023 apurahahaku on avoinna  21.8.-30.9.2023.  Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta. Päätökset apurahojen saajista julkistetaan loka-marraskuussa 2023. 


Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta myönnetään seuraavia apurahoja ja stipendejä:

  • Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahastosta tuetaan lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta.
  • Sotavahinkoyhdistyksen osarahastosta tuetaan vakuutusalaa koskevia opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.
  • Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahastosta tuetaan VTS- ja YVTS-opintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Yhdistys julkistaa tiedon haettavista apurahoista nettisivulla ja Tiedejatutkimus.fi-palvelussa, missä julkaistaan suomalaisten rahoittajien tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, joita suomalaiset tai Suomessa asuvat voivat hakea.

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston säännöissä on määritelty mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään.  Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta ja sen säännöistä voi lukea täältä. Apurahojen hakemisesta  ja aikaisemmin apurahan saaneiden henkilöiden tai työryhmien työn tuloksista voi lukea täältä.


Mihin ja kenelle apurahat on tarkoitettu​?

Tutkimustoiminnan apurahat kohdennetaan yleisesti vakuutusalaa kehittävään tutkimukseen ja erityisesti vakuutusalan liikkeenjohdolliseen tutkimukseen sekä VTS- ja YVTS opintojen puitteissa tehtävään kansainvälistä toimintaa tai jälleenvakuutusta koskevaan tutkimukseen.  ​

Apurahoja voidaan myöntää vakuutusalan opintoihin, esim. niihin sisältyviin tutkimus- ja lopputöihin, sekä vakuutusalan opintoja tai osaamista tukevien kirjojen kirjoittamiseen.  ​

Apurahoilla ja stipendeillä voidaan palkita alaa kehittävän tutkimus- tai lopputyön ansiokkaasta suorittamisesta sekä erityisesti VTS- ja YVTS-opintojen kansainväliseen toimintaan tai jälleenvakuutukseen liittyvän tutkimuksen tai lopputyön suorittamisesta.​

Apurahoja ja stipendejä myönnetään Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille stipendirahaston tarkoituksessa mainittuihin kohteisiin.

Apurahaa voi myös hakea työryhmän jäsenenä tai työryhmän puolesta, jolloin työryhmään kuuluvat jäsenet ilmoitetaan apurahan hakemisen yhteydessä. Apurahaa voi hakea työskentelyyn ja/tai kuluihin. 


Apurahan myöntäminen

Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta pian hakuajan päättymisen jälkeen.  ​Hallitus päättää, millaisina erinä myönnetty apuraha maksetaan. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Myönnettävän apurahan suuruus voi tavallisesti olla 500 – 2.000 euroa vuodessa yhdelle henkilölle. Apuraha voidaan myöntää myös vuodeksi kerrallaan. Työn tekemiselle voidaan asettaa määräaika.​

Hakemuksen perusteella arvioidaan hakijan tai hakijaryhmän kykyä toteuttaa suunniteltu hanke, hankkeen ansiot vakuutusalalla sekä sen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus. ​Valmiiden tutkimusten palkitsemisessa arvioidaan työn merkitystä, ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta vakuutusalalle. ​Eri hakemuksia vertaillaan keskenään, koska ne muodostavat koko vakuutusalaa edustavan kokonaisuuden.​

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalain mukaisesti. ​

Päätökset apurahansaajista tekee aina yhdistyksen hallitus. Päätöksestä tiedotetaan jokaiselle apurahaa hakeneelle sähköpostitse. Yhdistys pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan sekä vakuutusalan kehitystä.​

Hankkeista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeiden tuloksista voidaan pyytää artikkeleita alan julkaisuihin tai esityksiä yhdistyksen jäsentilaisuuksiin. Apurahan myöntäessään hallitus voi, muiden tarpeellisiksi katsomiensa ehtojen lisäksi, asettaa apurahan saamisen edellytykseksi, että apurahan saaja pitää aiheestaan esitelmän Vakuutusyhdistyksen kokouksessa.​


Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saaja on velvollinen antamaan selvityksen apurahan käytöstä vuosittain. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä antaa selvityksen yhdessä.

Jos apurahaa haetaan työryhmälle, niin tässä sen henkilön yhteystiedot, johon voidaan ensisijassa olla yhteydessä.

Apurahan käyttötarkoitus (valitse tärkein)
Apurahoja myöntävien tahojen keskinäistä tiedonvaihtoa varten
Apurahan kohteena olevan hankkeen julkisuuteen liittyen

Jos haluat hakemustiedoista itsellesi kopio, niin ota se tässä vaiheessa oman koneesi työvälineillä. Tietojen lähettämisen jälkeen et näe niitä etkä voi enää editoida niitä. Hakemustiedot talletetaan Yhdistysavaimen ylläpitämään Vakuutusyhdistyksen tietovarastoon, ja tieto uudesta hakemuksesta lähtee sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiin. Saapuneet apurahahakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen mahdollisimman pian.


Lisätietoja sähköpostin välityksellä osoitteesta : info(at)suomenvakuutusyhdistys.fi