Hae apurahaa

Suomen Vakuutusyhdistys tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä ja myöntää apurahoja Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta. Vuonna 2021 apurahahaku on avoinna 1.9.2021 -  29.10.2021.  Apurahaa haetaan täyttämällä alla oleva hakulomake. 

Stipendirahastosta myönnetään seuraavia apurahoja ja stipendejä:

  • Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahastosta tuetaan lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta.
  • Sotavahinkoyhdistyksen osarahastosta tuetaan vakuutusalaa koskevia opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.
  • Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahastosta tuetaan VTS- ja YVTS-opintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Tarkemmin Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta ja sen säännöistä voi lukea täältä. Aikaisemmin apurahan saaneiden henkilöiden tai työryhmien työn tuloksista voi lukea täältä.


Mihin ja kenelle apurahat on tarkoitettu​?

Tutkimustoiminnan apurahat kohdennetaan yleisesti vakuutusalaa kehittävään tutkimukseen ja erityisesti vakuutusalan liikkeenjohdolliseen tutkimukseen sekä VTS- ja YVTS opintojen puitteissa tehtävään kansainvälistä toimintaa tai jälleenvakuutusta koskevaan tutkimukseen.  ​

Apurahoja voidaan myöntää vakuutusalaa koskevien opintojen suorittamiseen sekä vakuutusalan opintoja tai osaamista tukevien kirjojen kirjoittamiseen.  ​

Apurahoilla ja stipendeillä voidaan palkita alaa kehittävän tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta sekä erityisesti VTS- ja YVTS-opintojen kansainväliseen toimintaan tai jälleenvakuutukseen liittyvän tutkimuksen suorittamisesta.​

Apurahoja ja stipendejä myönnetään Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille.​

Apurahaa voi myös hakea työryhmän jäsenenä tai työryhmän puolesta, jolloin työryhmään kuuluvat jäsenet ilmoitetaan apurahan hakemisen yhteydessä.


Apurahan myöntäminen

Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta marraskuussa. ​Hallitus päättää, millaisina erinä myönnetty apuraha maksetaan. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Apuraha voidaan myöntää myös vuodeksi kerrallaan. Työn tekemiselle voidaan asettaa määräaika.​

Hakemuksen perusteella arvioidaan hakijan tai hakijaryhmän kykyä toteuttaa suunniteltu hanke, hankkeen ansiot vakuutusalalla sekä sen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus. ​Valmiiden tutkimusten palkitsemisessa arvioidaan työn merkitystä, ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta vakuutusalalle. ​Eri hakemuksia vertaillaan keskenään, koska ne muodostavat koko vakuutusalaa edustavan kokonaisuuden.​

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalain mukaisesti. ​

Päätökset apurahansaajista tekee aina yhdistyksen hallitus. Päätöksestä tiedotetaan jokaiselle apurahaa hakeneelle sähköpostitse marraskuun loppuun mennessä. Yhdistys pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan sekä vakuutusalan kehitystä.​

Hankkeista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeiden tuloksista voidaan pyytää artikkeleita alan julkaisuihin tai esityksiä yhdistyksen jäsentilaisuuksiin. Apurahan myöntäessään hallitus voi, muiden tarpeellisiksi katsomiensa ehtojen lisäksi, asettaa apurahan saamisen edellytykseksi, että apurahan saaja pitää aiheestaan esitelmän Vakuutusyhdistyksen kokouksessa.​


Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saaja on velvollinen antamaan selvityksen apurahan käytöstä vuosittain. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä antaa selvityksen yhdessä.


Hae apurahaa täyttämällä alla oleva lomake ja lähettämällä se

 "Lähetä apurahahakemus" -painikkeella.

Täytä lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti ja tuo esille kaikki olleelliset asiat tiivistettynä. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja sähköpostin välityksellä.


Jos apurahaa haetaan työryhmälle, niin tässä sen henkilön yhteystiedot, johon voidaan ensisijassa olla yhteydessä.

Apurahan käyttötarkoitus (valitse tärkein) *
Apurahoja myöntävien tahojen keskinäistä tiedonvaihtoa varten *
Apurahan kohteena olevan hankkeen julkisuuteen liittyen *

Jos haluat lomakkeen tiedoista itsellesi kopio, niin ota se tässä vaiheessa oman koneesi työvälineillä. Lomakkeen lähettämisen jälkeen et näe sitä etkä voi enää editoida sitä. Lomakkeen tiedot talletetaan Yhdistysavaimen ylläpitämään Vakuutusyhdistyksen tietovarastoon, ja tieto uudesta hakemuksesta lähtee sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiin. Saapuneet apurahahakemukset käsitellään hakuajan päättymisen jälkeen mahdollisimman pian.


Lisätietoja sähköpostin välityksellä antaa yhdistyksen hallituksen sihteeri Eija Kaipainen-Perttula,  info(at)suomenvakuutusyhdistys.fi