Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous määrää varsinaisten jäsenten jäsenmaksut vuodeksi kerrallaan erikseen henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille. 

Henkilöjäsenten jäsenmaksut ovat saman suuruisia. Henkilöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2022 on 15 euroa.

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määrätään yhteisön toiminnan laajuuden perusteella.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsen­maksua.

Vuosikokous voi päättää myös kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta.