Suomen Vakuutusyhdistys ry:n vuosikokous  on keskiviikkona 29.3.2023 klo 16.30 - 18.30. 

Kokouspaikkana on kokoustila Meri osoitteessa Itämerenkatu 11-13, Helsinki.  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat yhdistyksen sääntöjen 18  §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat: 

  1. Kokouksen avaus  
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.  
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.  
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  
  7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus kulumassa olevalle kalenterivuodelle 2023.  
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä muut hallituksen jäsenet, jotka on valittava kyseisessä kokouksessa.  
  9. Valitaan yksi tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi  valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee samalla valita ainakin yksi varatilintarkastaja.   
  10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon voi lukea ja myös tarvittaessa tulostaa täältä.

Vuosikokousesitelmän pitää Matti Sjögren If:stä aiheenaan "Ympäristövahinkojen vakuuttamisen tulevaisuus - miksi lakisääteinen ympäristövakuutus lakkautetaan ja korvaako vakuutus, jos kemikaalia pääsee ympäristöön?".   

Kokouksessa on kahvitarjoilu. 

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 24.3.2023.

 

Oppimisen merkityksestä alati muuttuvassa maailmassa - Tapio Koisaaren haastattelu

"Olen lähtökohtaisesti kiinnostunut asioista. Kiinnostuksen kohteet kypsyvät hitaasti, ja valikoidut aiheet päätyvät jatkojalostukseen. Tutkinnot ovat sivutuote, mutta erilaiset tutkinto-ohjelmat tarjoavat kehyksen oppimiseen. "

Mielenterveys ja vakuuttaminen

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari piti alustuksen aiheesta "Mielenterveys ja vakuutuksen myöntäminen" marraskuun jäsentilaisuudessa. Tilaisuuden avasi ja loppukeskustelua juonsi…

Mielenterveys ja vakuutuksen myöntäminen - jäsentilaisuus 23.11.2022

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari pitää alustuksen aiheesta "Mielenterveys ja vakuutuksen myöntäminen". Suomen Vakuutusyhdistyksen tämän vuoden viimeinen jäsentilaisuus on…

Yhdistyksen hallituksen päätökset vuoden 2022 apurahoista

Suomen Vakuutusyhdistys myönsi stipendirahastostaan apurahan neljälle hankkeelle vuoden 2022 apurahahaussa. Yhdistyksen hallitus painotti valinnoissaan vakuutusalan kannalta merkittäviä…

Johda riskejä - kokonaisvaltainen riskienhallinta käytännössä

Suomen Vakuutusyhdistyksen Riskien hallinta -tilaisuudessa 19.10.2022 Allianz-vakuutusyhtiön vahinkovakuutustoiminnoista vastaava Ilkka Ilmonen piti esitelmän ”Johda riskejä” – Kokonaisvaltainen…

”Johda riskejä” - jäsentilaisuus keskiviikkona 19.10.2022

Tervetuloa Suomen Vakuutusyhdistyksen Riskien hallinta -tilaisuuteen keskiviikkona 19.10.2022 klo 16.30 – 17.30. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä, Itämerenkatu 11-13 Meri-kokoustila, tai…

Aiempia uutisia

Liity jäseneksi

Jos toimit vakuutusalalla ja olet kiinnostunut alan kehityksestä ja tulevaisuudesta, olet tervetullut liittymään jäseneksi. 

”Suomen Vakuutusyhdistys tarjoaa oivallisen mahdollisuuden verkottua muiden vakuutusalan ammattilaisten kesken. Tarjoamme ajankohtaisista aiheista esitelmätilaisuuksia, joissa esiintyvät finanssialan huippuosaajat. Edistämme pohjoismaista vakuutusalan yhteistyötä yhteydenpidolla ja stipendiaattivaihdoilla sekä tuemme vakuutusalaa palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä myöntämällä apurahoja hallinnassamme olevasta stipendirahastosta. Tule rohkeasti mukaan toimintaan!”