Suomen ja Ruotsin Vakuutusyhdistysten yhteinen turvallisuusaiheinen seminaari 26.4.2024

10.4.2024

Suomi ja Ruotsi. 

Yhteinen menneisyys, erilaiset ratkaisut ja jaettu tulevaisuus.


Haluamme toivottaa teidät tervetulleiksi Suomen ja Ruotsin Vakuutusyhdistysten yhteiseen turvallisuusaiheiseen seminaariin 26.4.2024. Tilaisuuden esityskieli on englanti.

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen viimeistään 22.4.2024 alla olevan lomakkeen kautta.


Tilaisuudessa vertaillaan Suomen ja Ruotsin turvallisuuteen ja turvallisuusajatteluun vaikuttaneita tekijöitä ja haasteisiin löydettyjä ratkaisuja. Tarkastelemme myös tulevaisuutta, jossa Suomi ja Ruotsi jälleen kerran kohtaavat useimmat riskit ja vaarat yhdessä sekä ystävinä että liittolaisina.


Tilaisuus on hybriditilaisuus, joka toteutetaan Suomessa Suomen vakuutusyhdistyksen jäsenille aamupalaseminaarina Ruoholahdessa, Meri-tilassa osoitteessa Itämerenkatu 11-13, ja Ruotsissa Ruotsin vakuutusyhdistyksen jäsenille striimin välityksellä. Aamupalatarjoilu alkaa klo 8.30 ja itse tilaisuus klo 9.05 suomen aikaa.


Suomen näkökulmasta aihetta avaa Juha-Antero Puistola, kansanvälisen yhteistyön koordinaattori Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Hänellä on pitkä työhistoria Suomen puolustusvoimissa strategian, turvallisuuspolitiikan, kansainvälisen yhteistyön ja ennakoinnin saralla. Puistola on myös kirjoittanut useita turvallisuuteen liittyviä tietokirjoja, viimeisimpänä Kansalaisen varautumisopas (2023).


Ruotsin näkökulmasta aihetta kommentoi Tomas Ries, Dosentti, yliopistonlehtori (apulaisprofessori Yhdysvalloissa) turvallisuuspolitiikan ja strategian alalla Puolustuskorkeakoulussa Tukholmassa, Ruotsissa. Tohtori Ries on työskennellyt turvallisuuspolitiikan parissa vuodesta 1979 lähtien ja on kansainvälisesti tunnettu tutkija.


Finland and Sweden.

A Mutual past, different solutions and a shared future.


 Register for the event via the form on the website by 22.4.2024.


The event will compare the factors that have influenced Finnish and Swedish security and security thinking and the solutions found to the challenges.

We will also look at a future where Finland and Sweden will once again face most risks and dangers together, both as friends and allies.


We want to welcome you to the joint security-themed seminar of the Finnish and Swedish Insurance Associations on April 26, 2024. The presentation language for the event is English.


The seminar will be a hybrid event, as a breakfast seminar for members of the Finnish Insurance Association held in Ruoholahti, Meri Room, at Itämerenkatu 11-13 in Finland. Simultaneously, in Sweden, the Swedish Insurance Association members will participate via a live stream. Breakfast service begins at 8:30 (EET), and the main event starts at 9:05 (EET).


From the Finnish perspective, the topic will be introduced by Juha-Antero Puistola, the Coordinator of International Cooperation at the Finnish Defence Research Agency. Puistola has extensive experience in Finnish defence forces, particularly in strategy, security policy, international cooperation, and foresight. He has also authored several security-related reference books, including the most recent one, Kansalaisen varautumisopas (2023).


Tomas Ries will be providing insights from the Swedish viewpoint. He is an Associate Professor and University Lecturer (Assistant Professor in the USA) in Security Policy and Strategy at the Swedish Defence University in Stockholm, Sweden. Dr. Ries has been working with security policy since 1979 and has become known among other things as an internationally recognized researcher and debater.Finland och Sverige.

En Delad historia, olika lösningar och en gemensam framtid.

 

Anmäl dig senast den 22.4.2024 via formen på webbsidan.


Under evenemanget kommer vi att jämföra de faktorer som har påverkat Finlands och Sveriges säkerhet och säkerhetstänkande samt de lösningar som har hittats på utmaningarna.

Vi kommer också att titta på en framtid där Finland och Sverige återigen kommer att möta de flesta risker och faror tillsammans, både som vänner och allierade.


Vi vill välkomna er till det gemensamma säkerhetsseminariet för Finlands och Sveriges Försäkringsföreningar den 26 april 2024. Presentationsspråket för evenemanget är engelska.


Seminariedagen kommer att vara en hybridhändelse, med ett frukostseminarium för medlemmar i Finlands Försäkringsförening som hålls i Ruoholahti, Meri-rummet, på Itämerenkatu 11-13 i Finland. Samtidigt kommer medlemmar i Sveriges Försäkringsförening att delta via en livestream i Sverige. Frukosten serveras i Finland från kl. 7:30 och huvudevenemanget börjar kl. 8:05 svensk tid.


Från den finska synvinkeln kommer ämnet att introduceras av Juha-Antero Puistola, samordnare för internationellt samarbete vid Försvarsmaktens forskningsinstitut i Finland. Puistola har omfattande erfarenhet inom Finlands försvarsmakt, särskilt inom strategi, säkerhetspolitik, internationellt samarbete och framtidsbedömning. Han har också författat flera referensböcker om säkerhet, inklusive den senaste, Kansalaisen varautumisopas (2023).


Från den svenska synvinkeln kommer ämnet att kommenteras av Tomas Ries, Docent, Universitetslektor (biträdande professor i USA) i säkerhetspolitik och strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm, Sverige. Dr. Ries har arbetat med säkerhetspolitik sedan 1979 och har blivit känd bland annat som internationellt uppmärksammad forskare och debattör.