Toiminta

Esitelmätilaisuudet

Suomen Vakuutusyhdistys järjestää jäsenille yhteisiä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia ajankohtaisista aiheista noin neljä kertaa vuodessa. Matriaaleja ja nauhoituksia tilaisuuksista on koottu tänne.

Apurahat

Yhdistys tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä myöntämällä apurahoja hallinnoimastaan  Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta. Yhdistys julkistaa tavallisesti alkusyksystä tiedon haettavista apurahoista nettisivulla ja Tiedejatutkimus.fi-palvelussa.

Pohjoismainen yhteistyö ja stipendiaattivaihto

Yhdistys tekee yhteistyötä  Ruotsin, Norjan ja Tanskan vakuutusyhdistysten kanssa ja  järjestää kustannuksellaan vakuutusalan pohjoismaista  stipendiaattivaihtoa.

Nordisk Försäkringstidskrift (NFT) julkaistaan ​​Tanskan, Norjan ja Ruotsin vakuutusyhdistysten yhteistyössä. Vuoteen 2009 asti yhteistyössä oli mukana myös Suomen Vakuutusyhdistys. NFT julkaisee artikkeleita ensisijaisesti tyydyttääkseen pohjoismaisten yhdistysten jäseniä tiedoilla ja analyyseillä ajankohtaisista asioista. Lehteä on modernisoitu useita kertoja, ja vuodesta 2009 lähtien artikkelit on julkaistu verkossa.