Apurahat

Suomen Vakuutusyhdistys tukee vakuutusalaan kohdistuvaa tai muutoin sitä palvelevaa tieteellistä tutkimustyötä myöntämällä apurahoja hallinnassaan olevasta Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta. 

Yhdistys julkistaa alkusyksystä tiedon haettavista apurahoista nettisivulla ja Aurora-tietokannassa, missä julkaistaan suomalaisten rahoittajien tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, joita suomalaiset tai Suomessa asuvat voivat hakea.

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston säännöissä on määritelty mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään.

Rahastosta myönnetään seuraavia apurahoja ja stipendejä:

  • Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta.
  • Sotavahinkoyhdistyksen osarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein vakuutusalaa koskevia opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.
  • Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein VTS- ja YVTS-opintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Apurahoja ja stipendejä annetaan Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille.

Vuonna 2019 jaettiin apurahoja väitöskirjaan ja vakuutusalan kirjojen uudistamiseen

Riikka Uimoselle myönnettiin apuraha vakuutustieteen ja riskienhallinnan väitöskirjaa varten. 

Pauli Ståhlberg sai apurahan Suomen vahingonkorvausoikeus teoksen uudistamiseen. Kirjasta on saatu uudistettu  7. painos vuonna 2020  (ISBN 978-952-14-4109-7).  Uudistustyön ovat tehneet oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg ja velvoiteoikeuden emeritusprofessori Juha Karhu. Uudistustyössä on avustanut oikeustieteen ylioppilas Aleksi Mäenpää. 
Teoksessa on hyödynnetty laajasti ja monipuolisesti korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä ja otettu huomioon EU-oikeuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus vahingonkorvausoikeuteen.
Teos palvelee niin käytännön juristeja kuin tutkijoitakin ja tarjoaa mahdollisuuden vahingonkorvausoikeudellisten ongelmien selvittämiseen ja vahingonkorvausoikeuden syvälliseen opiskeluun.

Työryhmä Kyösti Vihermaa,  Asko Nio ja Janne Jumppanen saivat apurahaa uudistetun painoksen julkaisemiseen Liikennevakuutus kirjasta. Uusittu painos ilmestyi 2021 alkuvuodesta.  Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti liikennevakuutuslain soveltaminen, korvausperusteet sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen korvaaminen. Lisäksi selostetaan liikennevahinkojen selvittely ja vakuuttamisvelvollisuus sekä vakuutusmaksuihin ja -ehtoihin, oikeusturvaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät säädökset. Kirja sisältää havainnollisia esimerkkejä lainsäädännön soveltamisesta ja korvauskäytännöstä sekä liikennevahinkoasioiden ratkaisuista. Liikennevakuutus-kirja on tarkoitettu käytettäväksi paitsi vakuutustutkinnon oppikirjana myös käsikirjana vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyssä ja palveluyrityksissä vakuutusasioiden hoidossa. Kirja soveltuu myös kaikille liikennevahinkoasioita käsitteleville lakimiehille. Kirjan kirjoittajat Janne Jumppanen, Asko Nio ja Kyösti Vihermaa ovat liikennevakuutuksen asiantuntijoita ja omaavat tältä alueelta pitkäaikaisen kokemuksen. 

Kirsi Salo sai apurahan päivittääkseen kirjan Työtapa­turma- ja ammattitauti.  Kirjasta on saatu uusi painos vuonna 2020 (ISBN 978-952-7285-25-1). Kirja on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteos. Siinä esitellään työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaus- ja vakuutusasiat: mikä on työtapaturma ja millainen sairaus on ammattitauti sekä minkälaisia korvauksia niistä maksetaan. Kirjassa kerrotaan myös, miten korvausasia tulee vireille sekä menettelyistä korvausasian käsittelyssä. Vakuuttamisen perusasiat käsitellään kattavasti eli kuka kuuluu pakolliseen vakuutukseen, kenellä on velvollisuus ottaa vakuutus ja vakuuttamisessa muutoin noudatettavat menettelytavat. Kirjassa on viittaukset työtapaturma- ja ammattitautilain pykäliin, mikä helpottaa lakiin perehtymistä.

Työryhmä Tuula Pellikka, Petri Peilimö, Pasi Puntari ja Mikko Vaitomaa saivat apurahan Omaisuuden vakuuttaminen kirjan uudistamiseen. Kirjasta on saatu uusi painos vuonna 2020 (ISBN 978-952-7285-20-6). Kirja antaa kokonaiskuvan omaisuuden vakuuttamisesta. Kirjassa käsitellään perusteellisesti vakuutuksen elinkaaren vaiheet ja omaisuusvahinkojen keskeiset tunnusmerkistöt. Yleisten periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi kirjassa esitellään vahinkovakuutusyhtiöiden valikoimissa olevia ”yleistuotteita”. Uuden painoksen taustalla ovat olleet erityisesti vakuutusten tarjoamiseen ja tietosuojaan liittyvä uusi sääntely sekä jakamistalouden ja mobiili- sekä kumppanuuspalvelujen yhä laajenevan käytön vaikutukset vahinkovakuuttamiseen.


Vuonna 2017 jaettiin apurahoja väitöskirjaan ja kahteen pro gradu -tutkielmaan

Anne Parkatti sai apurahan väitöskirjatutkimukseen Finanssialan työntekijöiden kokemat affektit robotisoituvassa työelämässä.

Volmari Ojanen sai apurahan pro gradu -tutkielmaan Hintakilpailun merkitys suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden henkilöasiakas -toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa, joka laadittiin syksyllä 2017 Tampereen yliopistolla vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa.

Sakari Rytkönen sai apurahan pro gradu -tutkielmaan Kyberriskien arviointi ja kybervakuuttaminen – kolmannet osapuolet kyberriskien lähteenä, joka tehtiin lukuvuonna 2017–2018 Tampereen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelman vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa.