Pohjoismainen yhteistyö

Suomen Vakuutusyhdistys tekee yhteistyötä  Ruotsin, Norjan ja Tanskan vakuutusyhdistysten kanssa. 

Vuosittain pidetään yhteyttä sähköpostikirjeenvaihdon lisäksi pohjoismaisten vakuutusyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaamisilla. 

Pohjoismaiset vakuutusyhdistykset ovat vaihtaneet keskenään stipendiaatteja vuodesta 1924 lähtien.  

Stipendiaattivaihto on vuodesta 2012 alkaen toteutettu niin, että kunakin vuonna yksi pohjoismaisista yhdistyksistä vastaa stipendiaattivaihdon käytännön järjestelyistä ja ottaa vastaan muiden pohjoismaisten yhdistysten lähettämät stipendiaatit. Stipendiaattijakso on ollut kolmipäiväinen, ja sillä on ollut etukäteen sovittu teema. Ohjelmaan on sisältynyt kokopäiväinen seminaari, joka on ollut avoin myös muille kuin stipendiaateille.