Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet. Varsinaiset jäsenet voivat olla henkilö- tai yhteisöjäseniä. 

Henkilöjäsenet voivat olla vakuutusalan johto-, esimies- tai asiantuntija­tehtävissä työskenteleviä tai vakuutusalasta kiinnostuneita henkilöitä. 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet jäsenhakemusten perusteella. 

Yhdistyksen yhteisöjäsenet ovat vakuutus­yhtiöitä, vakuutus­yhdistyslaissa tarkoitettuja vakuutusyhdistyksiä tai muita vakuutusalan yhteisöjä. 

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilöjäsenen, joka on erityisesti ansioitunut toimimalla yhdistyksen hyväksi tai muutoin vakuutusalalla. Ehdotus kunniajäsenen valitsemisesta tehdään yhdistyksen hallitukselle, joka antaa siitä lausuntonsa.

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön, vakuutusyhtiön, eläkesäätiön, vakuutuskassan tai vakuutusyhdistyksen tai vakuutustoimintaa lähellä olevan yhteisön.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen, jolla on erääntyneitä jäsenmaksuja maksamatta 31 päivä joulukuuta, eronneeksi yhdistyksestä kyseisenä päivänä. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,  on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.