Stipendiaattivaihto

Yhdistys järjestää pohjoismaista vakuutusstipendiaattien vaihtoa yhteistyössä Norjan, Ruotsin ja Tanskan vakuutusyhdistysten kanssa. Vaihto toteutetaan vuosittain niin, että kukin pohjoismainen yhdistys on vuorollaan järjestelyvastuussa vaihdosta ja kaikki neljä pohjoismaata lähettävät jär­jestävään maahan enintään neljä stipendiaattia.

Stipendiaattijakso on ollut kolmipäiväinen, ja sillä on ollut etukäteen sovittu teema. Ohjelmaan on sisältynyt kokopäiväinen seminaari, joka on ollut avoin myös muille kuin stipendiaateille. Vaihtojakson aikana on järjestetty myös vapaamuotoista yhteistä ohjelmaa. 

Koska vaihtoon osallistuu stipendiaatteja kaikista pohjoismaista, edellytetään vaihtoon valittavilta vähintään tyydyttävää ruotsin tai muun skandinaavisen kielen sekä englannin kielen osaamista ja käyttöä. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista ja sitoutumista vaihdon ohjelmaan.

Stipendiaattivaihtoon haetaan tavallisesti kesäkuussa. Hakuajasta, vaihdon yksityiskohdista ja ohjelmasta tiedotetaan vuosittain erikseen.   

Vuoden 2019 stipendiaattivaihto toteutettiin Helsingissä

Suomen Vakuutusyhdistys vastasi stipendiaattivaihdosta Helsingissä 25.–27.9.2019.  Stipendiaattivaihtoon liittyneen seminaarin otsikkona oli Digital Services in the Financial Sector. Puhujista tekniikan tohtori Kari Hiekkanen käsitteli big dataa ja datataloutta. Asia on vakuutusalalle ajankohtainen, koska Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on juuri perustanut työryhmän, joka alkaa pohtia datan hyödyntämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. MBA, FK, tieto-
kirjailija Helka Pirinen puhui innovaatioista, siitä, miten työelämässä johdetaan erilaisia ihmisiä ja saadaan luoduksi voittajajoukkue, miten inhimillinen potentiaali saadaan esille sekä miten kokeilukulttuuri valjastetaan kilpailutekijäksi.

Viimeisen päivän aamuna puhui Finanssiala ry:n toimistossa FA:n asiantuntija, YTM Elina Kamppi kestävästä rahoituksesta ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa.

Suomen Vakuutusyhdistyksen kautta vaihtoon osallistuivat stipendiaatteina Taina Kauppinen (AIG Europe), Matilda Lehti (Nordea Henkivakuutus) ja Kirsi Vieri (Pohjola Vakuutus).