Suomen Vakuutusyhdistys ry:n vuosikokous on keskiviikkona 27.3.2024 klo 16.30 alkaen

13.3.2024

Suomen Vakuutusyhdistys ry:n vuosikokous  pidetään keskiviikkona 27.3.2024 klo 16.30 - 18.30. 

Kokouspaikkana on kokoustila Meri osoitteessa Itämerenkatu 11-13, Helsinki.  


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat yhdistyksen sääntöjen 18  §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat: 

1.     Kokouksen avaus 

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. 

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

7.     Päätetään jäsenmaksujen suuruus kulumassa olevalle kalenterivuodelle 2024. 

8.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä muut hallituksen jäsenet, jotka on valittava kyseisessä kokouksessa. 

9.     Valitaan yksi tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee samalla valita ainakin yksi varatilintarkastaja.  

10.  Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 ovat luettavissa ja tarvittaessa tulostettavissa yhdistyksen kotisivulta (osoite: https://www.suomenvakuutusyhdistys.fi/yhdistys/tilinpaatokset/ 


Vuosikokousesitelmän pitävät Mikko Koskensyrjä, Leena Kuhanen ja Pasi Kämppi aiheenaan "Yritysten riskienhallinta". Riskienhallinta nähdään tänä päivänä merkittävänä kilpailukeinona muuttuvassa maailmassa yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. Hyvällä riskienhallinnalla saavutetaankin kilpailuetua ja imagohyötyjä markkinoilla. Esitelmä perustuu vuonna 2023 julkaistuun teokseen Yrityksen riskienhallinta.


Kokouksessa on kahvitarjoilu.


Tilavarauksen ja tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumisen vuosikokoukseen viimeistään perjantaina 20.3.2024 alla olevalla lomakkeella.


Tervetuloa!

Suomen Vakuutusyhdistyksen hallitus