BANCASSURANCE: WHAT HAS BEEN WRITTEN SINCE 2006? Raimo Voutilaisen julkaisu Aalto-yliopiston julkaisusarjassa

11.8.2021

Raimo Voutilainen on julkaissut Aalto-yliopiston julkaisusarjassa paperin pankkivakuutuksesta. 

Raimo kirjoittaa tiivistelmässään: "Bancassurance (pankkivakuutus, lyh. BA) on kansainvälisesti hallitseva yhteistyömalli pankin ja vakuutusyhtiön välillä. Tässä kirjoituksessa tutkin BA-kirjallisuutta, joka on ilmestynyt väitökseni (2006) jälkeen. Paperit ovat osittain omiani ja osittain muilta. Useimmat niistä tarkastelevat erilaisia BA-operointimalleja ja suosittelevat niitä, jotka arvioivat parhaiksi. Viime aikoina on myös nähty siirtymää mallien välillä. Tutkin siirtymää pääasiassa kahdesta näkökulmasta: asiakkaan näkökulmasta  ja kiristyvän vakavaraisuussäätelyn näkökulmasta. Esittelen myös muuta viimeaikaista kirjallisuutta aihepiiristä. "

Julkaisun löytyy Aaltodocista.

Raimo Voutilainen on filosofian tohtori ja SHV. Hän työskentelee dosenttina Aalto-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa.