Liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistyivät 1.1.2021

11.1.2021

Liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistyivät 1.1.2021 uudeksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Uudessa lautakunnassa on jatkossa liikennevahinko-osasto ja potilasvahinko-osastolla.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on riippumaton ja puolueeton liikenne- ja potilasvahinkoasioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain, liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja potilasvakuutuslain (948/2019) mukaisissa korvausasioissa. Lautakunta voi antaa myös yleisiä edellä mainittujen lakien soveltamista koskevia suosituksia. Lautakunnan tulee pyrkiä korvauskäytännön yhtenäistämiseen sekä liikenne- ja potilasvahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseen tiedottamalla toiminnastaan ja ratkaisukäytännöstään.

Lautakunnan uudet verkkosivut julkaistaan vuoden 2021 aikana. Siihen asti tietoa lautakunnan toiminnasta ja muun muassa ohjeita ratkaisusuosituksen pyytämisestä saa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan nykyisiltä verkkosivuilta.


Uutinen on julkaistu www.liikennevahinkolautakunta.fi -sivulla

https://www.liikennevahinkolautakunta.fi