Moottoriajoneuvovakuutukset - Riikka Patalan esitelmä vuosikokouksessa

19.4.2022

"Pidin vakuutusyhdistyksen vuosikokouksessa esitelmän moottoriajoneuvovakuutuksista. Kokousesitelmän pitäminen ja sen aihe liittyivät osittain siihen, että olen päivittämässä Finvan kustantaman Autovakuutus-kirjan vuonna 2010 ilmestynyttä kolmatta painosta 2020-luvulle ja sain työhöni yhdistykseltä apurahan. "

Riikka Patala

Autovakuutus-kirjan uusi 4. painos ilmestyy tänä keväänä. Kirjassa esitellään moottoriajoneuvojen eri vakuutuslajeja ja niiden sisältöä pääpiirteittäin. Kirjaan on valittu selkeyden vuoksi  tavallisimmat riskit, joita eri vakuutuksilla vakuutetaan. Siinä on käsitelty sekä moottoriajoneuvoihin liittyviä esinevakuutuksia että varallisuusvakuutuksia. Vakuutussopimuslailla on keskeinen merkitys niin myynti-, vakuuttamis- kuin korvausprosesseissa sekä laadittaessa ja sovellettaessa vapaaehtoisten ajoneuvovakuutusten vakuutusehtoja. Tämän vuoksi kirjan pääpaino on selostaa aiheeseen liittyvät keskeiset vakuutussopimuslain säännökset ja niihin perustuvat vapaaehtoisten ajoneuvovakuutusten yleiset ehdot. Kirjaan on koottu vakiintunutta ratkaisukäytäntöä kuvaavia oikeustapauksia sekä lautakuntien ratkaisuja.

Ajoneuvovakuuttamisen maailma on muuttunut paljon ja muuttumassa kiihtyvää vauhtia. Automatisaatio ja digitalisaatio ovat muuttaneet vakuuttamisen ja korvaamisen prosesseja sekä asiakaskokemusta. Ajoneuvokannan muutokset muuttavat vakuuttamisen riskejä: sähköautot ovat merkittävästi yleistymässä ja ajoneuvoissa on yhä enemmän kuljettamista tukevaa automaatiota. Toisaalta perusasiat ovat olleet varsin pysyviä. Ajoneuvoja kuljettaa toistaiseksi edelleen ihminen. Ajoneuvot vakuutetaan sitä kohtaavien riskien varalta vapaaehtoisilla vakuutuksilla, joiden perusrunko on pitkälti sama kuin on ollut viime vuosikymmeninä.

Kävin esityksessäni läpi liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen keskeiset erot. Lisäksi kerroin pääpiirteissään tätä vakuutuslajia koskevien säännösten viime aikaisista muutoksista sekä niistä ilmiöistä, jotka muuttavat tai tulevat muuttamaan ajoneuvojen vakuuttamista, vahinkojen korvaamista ja asiakaspalveluprosesseja. Näitä ilmiöitä ovat niin ajoneuvojen kuin päätöksenteon automatisaation, digitalisaation ja sähköautoistumisen lisäksi muun muassa ajoneuvojen omistamisen muutokset (vertaisvuokraus, yhteiskäyttöautot), telematiikka ja kyberuhat sekä yleismaailmalliset kriisit kuten COVID 19 -pandemia ja Ukrainan sota.

Esitykseni vuosikokouksessa: