Suomen Vakuutusyhdistyksen apurahahaku 1.9.-29.10.2021

16.6.2021

Suomen Vakuutusyhdistys myöntää apurahoja Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahastosta.  Apurahahaku aukeaa 1.9.2021 ja haku jatkuu 29.10.2021 saakka.  Apurahaa haetaan täyttämällä hakulomake yhdistyksen nettisivulla. Hakulomake löytyy yhdistyksen sivulta aikavälillä 1.9. - 29.10.2021.  

Tiedotamme apurahan hakemisesta yhdistyksen nettisivulla, sosiaalisessa mediassa sekä Aurora-tietokannassa. 

Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahaston säännöissä on määritelty mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään.

Rahastosta myönnetään seuraavia apurahoja ja stipendejä:

  • Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta.
  • Sotavahinkoyhdistyksen osarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein vakuutusalaa koskevia opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.
  • Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahastosta tuetaan apurahoin ja stipendein VTS- ja YVTS-opintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta.

Apurahoja ja stipendejä annetaan Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille.