Suomen Vakuutusyhdistyksen apurahat 2021

22.11.2021

Suomen Vakuutusyhdistys myönsi  stipendirahastostaan syksyn 2021 apurahahaussa apurahan kolmelle hankkeelle. Yhdistyksen hallitus painotti valinnoissaan vakuutusalan kannalta merkittäviä VTS- ja YVTS-oppikirjapäivityksiä ja uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia tutkimuksia.   

Apurahojen hakuaika oli 1.9.-29.10.2021. Haku oli kaikille avoin. Hakemuksia saapui 5 kappaletta.    

Kaikille hakijoille on tiedotettu päätöksestä sähköpostitse.  

Apurahoja myönnettiin seuraaville henkilöille ja hankkeille:  

Mari Keränen

  • Johtamisen osaamista tukevan kirjan kirjoittaminen. Kirja käsittelee erityisherkkyyttä menestyneiden ihmisten tai johtajien voimavarana. Kirjassa tarkastellaan aikuisten herkkyyttä sekä sitä, miten se voidaan nähdä vahvuutena työelämässä. 

Riikka Patala

  • Vakuutusalan opintoja ja osaamista tukevan Autovakuutus-teoksen päivittäminen. Kyseinen kirja on vakuutusalan ja erityisesti korvaustoiminnan oppi- ja käsikirja.  

Työryhmä Ilkka Ilmonen, Markku Rajamäki, Jani Koskinen ja Jani Kallio

  • Johda Riskejä -kirjan päivittäminen. Teosta käytetään mm. vakuutustutkinnon tenttimateriaalina. 

Yhdistyksen seuraava apurahahaku järjestetään syksyllä  2022. Hausta tiedotetaan yhdistyksen jäsenille, yhdistyksen nettisivulla ja Aurora-tietokannassa.