Uutta vakuutusalan täydennyskoulutusta Tampereen yliopistossa

29.9.2022

Tampereen yliopisto aloittaa uuden vakuutusalan täydennyskoulutuksen. Vakuutusakatemiassa perehdytään ääririskeihin, epävarmuuteen ja kehitystrendeihin. Ensimmäinen Vakuutusakatemian toteutus alkaa marraskuussa 2022 ja haku on parhaillaan käynnissä.

 Suomessa ainoastaan Tampereen yliopistossa on mahdollista suorittaa tutkinto, jonka pääaineena on vakuutustiede. Tähän ainutlaatuiseen opetustarjontaan perustuu myös Vakuutusakatemian koulutus. Vastaavaa vakuutusalan täydennyskoulutusta ei ole. Koulutus yhdistää laajalti eri vakuutustoiminnan ja riskien hallinnan sektoreita. Ala on murrosvaiheessa ja muutkin kuin perinteiset vakuutusyhtiöt ovat astumassa kentälle, myös kansainvälisesti. 

– Tässä täydennyskoulutuksessa käännämme katseen tulevaisuuteen. Käymme läpi laajemmin toimialan megatrendejä ja riskejä, sekä niiden vaikutuksia niin liiketoimintaan kuin tarjottavaan palveluun. Tarjoamme valmiutta arvioida mitkä ilmiöt jatkuvat, mitkä eivät, esimerkiksi kilpailu kansainvälisten yhtiöiden kanssa, kertoo Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori, FT Lasse Koskinen

– Tarkka kouluttautuminen on vakuutusalalla oletus ja yleensä asiat toimivatkin valtavan hyvin sen johdosta. Tämä uusi täydennyskoulutus yliopistolla on tehokas paketti, joka ei kuitenkaan vaadi pitempään ohjelmaan sitoutumista. Toivommekin osallistujia laajasti erilaisista toimijoista. 

Vakuutusakatemia sopii niin asiantuntijoille, keskijohdolle kuin johtajillekin. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, keskustella toisten asiantuntijoiden kanssa ja saada sparrausta alan ihmisiltä. 

– Trendien ja riskien tuntemuksen lisäksi organisaatioiden strategiaosaaminen on tärkeää. Organisaatiossa on oltava ymmärrys, miten strategia luodaan, mihin se viedään ja miten, Koskinen avaa. 

– Koulutuksessa tarjoamme konkretiaa ja sille tieteellistä pohjaa. Toivomme sen lisäävän innostusta ilmiöiden laajempaan seurantaan ja sopivissa kohdin omassa työssä hyödyntämiseen. Koulutuksesta on suoraan hyötyä myös esimerkiksi ORSA-raportin eli yrityksen riski- ja vakavaraisuusarvioinnin tekoprosessissa. 

Viime vuosina monet suuret riskit ovat toteutuneet. 

– Koulutus on nyt erityisen ajankohtainen, kun isoja asioita on tapahtumassa maailmassa. Kuluneiden parin vuoden aikana ovat jatkuvasti korostuneet äärimmäiset, riskijakauman hännässä olevat tapahtumat. Ensin oli koronapandemia, nyt on sota ja energiakriisi Euroopassa, ja poliittisia riskejäkin on toteutunut. Vuoden 2008 talousromahdus on lisäksi yhä hyvin muistissa, Koskinen kuvaa. 

Koulutuksen opettajat ovat kaikki tutkineet ja opettaneet vakuutusalaa pitkään. Professori Lasse Koskisen tutkimusaluetta ovat eläke- ja vakuutusjärjestelmät, vakuutuslaitosten sijoitustoiminta ja vakavaraisuussääntely. Yliopistolehtori Aarno Ahteensivu on alan riskienhallinnan asiantuntija, yliopisto-opettaja Jarna Pasanen tuntee henkilöriskit ja sosiaalivakuutukset, ja tenure track -professori Timo Rintamäki puolestaan liiketoimintanäkökulmat. 

 – Olemme alan asiantuntijoita Suomessa, ja olleet mukana esimerkiksi FINTECH-HO2020-ohjelmassa, joka on eurooppalainen finanssivalvonnan ja -teknologian vaatimushallinnan ohjelma, keskittyen mm. lohkoketjuihin ja riskienhallintaan. Vakuutusakatemian kautta pääsee siis tehokkaasti suoraan viimeisimpään alan tutkimustietoon kiinni, Koskinen päättää.  

 Haku Vakuutusakatemiaan on nyt käynnissä! Lue lisää sisällöistä ja toteutuksesta ja koulutuksen verkkosivuilta.  

 ----

Linkit aukikirjoitettuna:

FINTECHHO2020 https://fintech-ho2020.eu/

Koulutuksen verkkosivut: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/vakuutusakatemia

 

Kuvassa Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori, FT Lasse Koskinen (Kuvan oikeudet omistaa Tampereen yliopisto)