Vuosikokouksen päätöksiä

5.4.2022

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.3.2022 Itämenrenkatu 11-13 tiloissa. Tilaisuuteen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Taisto Hujala, ja pöytäkirjantarkastajina Riikka Patala ja Juha-Pekka Halmeenmäki.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. 

Jäsenmaksut vuodelle 2022 päätettiin pitää entisen tasoisina: yhteisöjäsenien jäsenmaksu on maksutuloon perustuen vähintään 150 euroa ja enintään 2600 euroa ja henkilöjäsenten jäsenmaksu on 15 euroa.

Vuosikokouksen valitsema hallitus vuodelle 2022:  Amanda Aalto, Tiuku Helin, Mikko Karpoja, Erika Launonen, Jarkko Mattinen, Tiina Metsävuori, Pasi Mustonen ja Maria Vainio. Heistä Jarkko valittiin puheenjohtajaksi ja Tiina varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät täältä.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Oy Tuokko Ltd.