Suomen Vakuutusyhdistys ry:n vuosikokous  on keskiviikkona 29.3.2023 klo 16.30 - 18.30

10.3.2023

Suomen Vakuutusyhdistys ry:n vuosikokous  on keskiviikkona 29.3.2023 klo 16.30 - 18.30. 

Kokouspaikkana on kokoustila Meri osoitteessa Itämerenkatu 11-13, Helsinki.  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat yhdistyksen sääntöjen 18  §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat: 

  1. Kokouksen avaus  
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.  
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.  
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  
  7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus kulumassa olevalle kalenterivuodelle 2023.  
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä muut hallituksen jäsenet, jotka on valittava kyseisessä kokouksessa.  
  9. Valitaan yksi tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi  valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee samalla valita ainakin yksi varatilintarkastaja.   
  10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon voi lukea ja myös tarvittaessa tulostaa täältä.

Vuosikokousesitelmän pitää Matti Sjögren If:stä aiheenaan "Ympäristövahinkojen vakuuttamisen tulevaisuus - miksi lakisääteinen ympäristövakuutus lakkautetaan ja korvaako vakuutus, jos kemikaalia pääsee ympäristöön?".   

Kokouksessa on kahvitarjoilu. 

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 24.3.2023.