Yhdistyksen vuosikokous 29.3.2022

10.3.2022

Suomen Vakuutusyhdistys ry:n vuosikokous  on tiistaina 29.3.2022 klo 16.30 - 18.30 Itämerenkatu 11-13, Helsinki, kokoustila Meri.  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat yhdistyksen sääntöjen 18  §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat: 

  1. Kokouksen avaus  
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.  
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.  
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  
  7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus kulumassa olevalle kalenterivuodelle 2022.  
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä muut hallituksen jäsenet, jotka on valittava kyseisessä kokouksessa.  
  9. Valitaan yksi tilintarkastaja, joka voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi  valittu ei ole tilintarkastusyhteisö, tulee samalla valita ainakin yksi varatilintarkastaja.   
  10. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon voi lukea ja myös tarvittaessa tulostaa täältä.

Vuosikokousesitelmä käsittelee moottoriajoneuvovakuutuksia. Sen tulee pitämään vastaava asiantuntija Riikka Patala Fenniasta. Esitys sisältää tietoa moottoriajoneuvovakuutuksiin liittyvistä vakuutuslajeista, niiden eroista ja taustalla olevasta sääntelystä sekä moottoriajoneuvovakuuttamisen muutostrendeistä. Riikka kertoo myös hänellä parhaillaan työn alla olevasta Autovakuutus-kirjan päivityksestä.    

 Kokouksessa on kahvitarjoilu. 

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 24.3.2022.

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen on päättynyt.